فاطمه زیبای من دوست دارم.
 
 
شنبه 21 اسفند 1389برچسب:, :: 23:25 ::  نويسنده : ممدی

سلام فاطمه عزیزم

خوبی عشق من

خیلی دلم برات تنگ شده

امشب رفتی مهمونی پیش احیا خانم

اینجوری که بوش میاد تا صبح میخواید بیدار بمونیین و شیطونی کنید

خوش بگذره عزیزم

دوووووووووووووووست دارم عشق من

 یک شنبه 26 دی 1389برچسب:, :: 15:22 ::  نويسنده : ممدی

stock vector : fingerprint heart, vector

 پسر به دختر گفت اگه یه روزی به قلب احتیاج داشته باشی اولین نفری هستم که میام تا قلبمو با تمام

وجودم تقدیمت کنم.دختر لبخندی زد و گفت ممنونم تا اینکه یک روز اون اتفاق افتاد..حال دختر خوب

نبود..نیاز فوری به قلب داشت..از پسر خبری نبود..دختر با خودش میگفت :میدونی که من هیچوقت

نمیذاشتم تو قلبتو به من بدی و به خاطر من خودتو فدا کنی..ولی این بود اون حرفات..حتی برای دیدنم هم

نیومدی…شاید من دیگه هیچوقت زنده نباشم.. آرام گریست و دیگر چیزی نفهمید… چشمانش را باز

کرد..دکتر بالای سرش بود.به دکتر گفت چه اتفاقی افتاده؟دکتر گفت نگران نباشید پیوند قلبتون با موفقیت

انجام شده.شما باید استراحت کنید..درضمن این نامه برای شماست..! دختر نامه رو برداشت.اثری از اسم

روی پاکت دیده نمیشد. بازش کرد و درون آن چنین نوشته شده بود: سلام عزیزم.الان که این نامه رو

میخونی من در قلب تو زنده ام.از دستم ناراحت نباش که بهت سر نزدم چون میدونستم اگه بیام هرگز

نمیذاری که قلبمو بهت بدم..پس نیومدم تا بتونم این کارو انجام بدم..امیدوارم عملت موفقیت آمیز باشه.

(عاشقتم تا بینهایت) قلب دختر نمیتوانست باور کند..اون این کارو کرده بود..اون قلبشو به دختر داده بود..

آرام اسم پسر را صدا کرد و قطره های اشک روی صورتش جاری شد..و به خودش گفت چرا هیچوقت

حرفاشو باور نکردم…

 

دوست دارم قبل مردنم حد اقل اینو باور کن11 دی 1389برچسب:, :: 14:55 ::  نويسنده : ممدی

 

عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ،

بلکه نداشتن کسي است که الفباي دوست داشتن را برايت تکرار کند و تو از او رسم محبت بياموزي .


عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ،

بلکه گذاشتن سدي در برابر رودي است که از چشمانت جاري است.

عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ،

بلکه نداشتن شانه هاي محکمي است که بتواني به آن ها تکيه کني و از غم زندگي برايش اشک بريزي .

عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ،

بلکه ناتمام ماندن قشنگترين داستان زندگي است که مجبوري آخرش را با جدائي به سرانجام رساني .

عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ،

بلکه نداشتن يک همراه واقعي است که در سخت ترين شرايط همدم تو باشد .

عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ،

بلکه به دست فراموشي سپردن قشنگ ترين احساس زندگي است .

عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ،

بلکه کنار همسر مایع ارامشم نبودن است.

دوستت دارم عشق من

همسر زیبای من

دوست دارم 

 2 دی 1389برچسب:, :: 13:49 ::  نويسنده : ممدی

 

                                            

 

به احترام عشق سکوت میکنم

سکوتی سرد و سنگین تا صدای بغض من را بشنود گوش خدا18 آذر 1389برچسب:, :: 7:18 ::  نويسنده : ممدی

 

 

سلام

عشق من رویای من / زیبای بی همتای من

ای همسرم آرام جان خسته ام / ای یاد تو ذکر لبان بسته ام

ای فاطمه ای آینه ای روشنی / عشق منی جون منی مال منی

 

سلام عزیز دلم

خوبی فدات بشم

کاش امروز کنارت بودم تا پیش مهمون ها کمکت میکردم و فدات میشدم

کلی خسته شدی عسل من

الانم که غروب جمعه هستش 

کاش بودم میبردمت بیرون کلی میگردوندمت

دوست دارم خانومم

 

 ادامه مطلب ...


1 آبان 1389برچسب:, :: 8:10 ::  نويسنده : ممدی

 

 

 

تنها بازمانده یک کشتی شکسته توسط جریان آب به یک جزیره دورافتاده برده شد، او با بیقراری به درگاه خداوند دعا می‌کرد تا او را نجات بخشد، او ساعتها به اقیانوس چشم می‌دوخت، تا شاید نشانی از کمک بیابد اما هیچ چیز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر ناامید شد و تصمیم گرفت که کلبه ای کوچک خارج از کلک بسازد تا از خود و وسایل اندکش را بهتر محافظت نماید، روزی پس از آنکه از جستجوی غذا بازگشت، خانه کوچکش را در آتش یافت، دود به آسمان رفته بود، بدترین چیز ممکن رخ داده بود، او عصبانی و اندوهگین فریاد زد: «خدایا چگونه توانستی با من چنین کنی؟»

صبح روز بعد او با صدای یک کشتی که به جزیره نزدیک می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمدتنها بازمانده یک کشتی شکسته توسط جریان آب به یک جزیره دورافتاده برده شد، او با بیقراری به درگاه خداوند دعا می‌کرد تا او را نجات بخشد، او ساعتها به اقیانوس چشم می‌دوخت، تا شاید نشانی از کمک بیابد اما هیچ چیز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر ناامید شد و تصمیم گرفت که کلبه ای کوچک خارج از کلک بسازد تا از خود و وسایل اندکش را بهتر محافظت نماید، روزی پس از آنکه از جستجوی غذا بازگشت، خانه کوچکش را در آتش یافت، دود به آسمان رفته بود، بدترین چیز ممکن رخ داده بود، او عصبانی و اندوهگین فریاد زد: «خدایا چگونه توانستی با من چنین کنی؟»

صبح روز بعد او با صدای یک کشتی که به جزیره نزدیک می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.

مرد از نجات دهندگانش پرسید: «چطور متوجه شدید که من اینجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، دیدیم!»

اره !!!

منم مثل تو الان پردلتنگی شدم

یه چیزی داره گلومو فشار میده

به چیزی که حقمون بود نرسیدیم

جایی که باید باشیم نیستیم اما...

میمونیم.......میجنگیم......میسازیم!!!!!!ادامه مطلب ...


18 مهر 1389برچسب:, :: 23:2 ::  نويسنده : ممدی
 
 
 
عشق یعنی؟
 
 
 
من / عشق
پاك                  يعني
سرزمين                      لحظه
يعني                                 بيداد
عشق                                    من
باختن                                                            عشق
جان                                                                          يعني
زندگي                                                                                ليلي و
قمار                          فاطمه عزیزم دوست دارم                       عشق 
ساختن                                                                                     عشق
دل                              همسر زیبای من                                يعني
كلبه                                                                           وامق و
يعني                 نابترین رویای من                           عذرا
عشق                                                              شدن
من            دوست دارم                عشق
فرداي                                يعني
كودك                          مسجد
يعني               الاقصي
عشق / من
 ***  
 
   عشق                                       آميختن                                          افروختن
يعني                              به هم        عشق                              سوختن
چشمهاي                      يكجا                    يعني                        كردن
پر ز                 و غم                            دردهاي             گريه
خون/ درد                                                    بيشمار
 
عشق                                     من
يعني                             الاسرار
كلبه                    مخزن
اسرار     يعني
*****
***
*

 10 مهر 1389برچسب:, :: 16:17 ::  نويسنده : ممدی

 

 

    کارت پستال  عاشقانه - davoodonline.com

 

متشکرم

برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی.

برای همه وقت هایی که به حرف هایم گوش دادی.

برای همه وقت هایی که به من جرات و شهامت دادی.

برای همه وقت هایی که مرا در آغوش گرفتی.

برای همه وقت هایی که با من شریک شدی.

برای همه وقت هایی که با من به گردش آمدی.

برای همه وقت هایی که خواستی در کنارم باشی.

برای همه وقت هایی که به من اعتماد کردی.

برای همه وقت هایی که مرا تحسین کردی.

برای همه وقت هایی که باعث راحتی و آسایش من بودی.

برای همه وقت هایی که گفتی “دوستت دارم”

برای همه وقت هایی که در فکر من بودی.

برای همه وقت هایی که برایم شادی آوردی.

برای همه وقت هایی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی.

برای همه وقت هایی که دلتنگم بودی.

برای همه وقت هایی که به من دلداری دادی.

برای همه وقت هایی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی.

به خاطر همه ی این ها هیچ وقت فراموش نکن که :

لبخند من به تو یعنی ” عاشقانه دوستت می دارم ”

آغوش من همیشه برای تو باز است.

همیشه برای گوش دادن به حرفهایت آمادگی دارم.

همیشه پشتیبانت هستم.

من مثل کتابی گشوده برایت خواهم بود.

فقط کافی است چیزی از من بخواهی ,
بلافاصله از آن تو خواهد شد.

می خواهم اوقاتم را در کنار تو باشم.

من کاملا به تو اطمینان دارم و تو امین من هستی.

در دنیا تو از هرکسی برایم مهم تر هستی.

همیشه دوستت دارم چه به زبان بیاورم چه نیاورم.

همین الان در فکر تو هستم.

تو همیشه برای من شادی می آوری به خصوص وقتی که لبخند بر لب داری.

من همیشه برای تو اینجا هستم و دلم برای تو تنگ است.

هر وقت که احتیاج به درد دل داشتی روی من حساب کن.

من هنوز در چشمانت گم شده هستم.

تو در تمام ضربان های قلبم حضور داری.

فاطمه عزیزم همیشه دوست دارم

عاشقانه دوست دارم3 مهر 1389برچسب:, :: 22:23 ::  نويسنده : ممدی

لام فاطمه جان

از امروز میخوام اینجا برات  تمام احساسمو بنویسم تا بدونی چقدر دوست دارم

خانمم

همه زندگی من

رویای بی نظیر من

انقدر دوست دارم که این دور بودن موقتیمون داره داغونم میکنه

خیلی احساس دلتنگی میکنم

خیلی دلم برات تنگ میشه

برای اون روزهای با هم بودن خیلی دلم تنگ شده

یادته

؟

چقدر رویایی بود

عشق من

با تمام وجود میخوامت

تو باعث افتخار منی

دوست دارمباز در چهره خاموش خیال
خنده زد چشم گناه آموزت
باز من ماندم و در غربت دل
حسرت بوسه هستی سوزت
باز من ماندم و یك مشت هوس
باز من ماندم و یك مشت امید
یاد آن پرتو سوزنده عشق
كه ز چشمت به دل من تابید
باز در خلوت من دست خیال
صورت شاد ترا نقش نمود
بر لبانت هوس مستی ریخت
در نگاهت عطش طوفان بود
یاد آن شب كه ترا دیدم و گفت
دل من با دلت افسانه عشق
چشم من دید در آن چشم سیاه
نگهی تشنه و دیوانه عشق
یاد آن بوسه كه هنگام وداع
بر لبم شعله حسرت افروخت
یاد آن خنده بیرنگ و خموش
كه سراپای وجودم را سوخت
رفتی و در دل من ماند به جای
عشقی آلوده به نومیدی و درد
نگهی گمشده در پرده اشك
حسرتی یخ زده در خنده سرد
آه اگر باز بسویم آیی
دیگر از كف ندهم آسانت
ترسم این شعله سوزنده عشق
آخر آتش فكند بر جانت

 

 صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

درباره وبلاگ


این وبلاگو با تمام عشقم تقدیم میکنم به همسر مهربونم که همیشه مایه ارامش منه. . . فاطمه عزیزم. . پرنسس زیبای من دوستت دارم
آخرین مطالب
پیوندهای روزانه
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان فاطمه زیبای من دوست دارم. و آدرس tfm4ever.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 5
بازدید هفته : 27
بازدید ماه : 169
بازدید کل : 25238
تعداد مطالب : 15
تعداد نظرات : 22
تعداد آنلاین : 1

Alternative content